Bristande cykelsatsningar i Östergötland

Östergötland får underkänt av Svenska Naturskyddsföreningen för bristande satsningar på cykeltrafik.
Naturskyddsföreningen har granskat länens transportplaner och konstaterar att trots regeringens mål att öka cyklandet så är inga pengar öronmärkta för cykeltrafiken. Totalt får fyra län underkänt i Naturskyddsföreningens granskning, rapporterar Sveriges Radio Örebro.