Få östgötar tror på halvering av fattiga

Hur stor är chansen att fattigdomen i världen halveras? Inte särskilt trolig om man ska tro östgötarna. I en nyligen genomförd undersökning trodde bara tre av hundra att antalet fattiga halveras de kommande tio åren.
Nej, östgötarna är inte speciellt optimistiska när det gäller att uppnå FN:s milleniemål, det vill säga att fattigdomen i världen halveras, att mödradödligheten minskar och att alla barn ska få utbildning. Målet är att nå detta år 2015. Men när Sifo på uppdrag av bistådsorganisationen Sida frågade skåningar, stockholmare och östgötar var länets invånare dom mest pessimistiska. Bara tre procent trodde att målet kunde uppnås. Men samma undersökning visar att åtta av tio östgötar är beredda att själva göra något för att målet ska uppnås. Framförallt genom att ge pengar eller kläder till frivilligorganisationer.