Vård i livets slutskede utreds

Ett äldreboende i Norrköping har anmälts till Socialstyrelsen, för att en döende man i 80-årsåldern inte fick den smärtlindring han behövde. Mannen, som kom till boendet vid årets början, led bland annat av cancer och svåra smärtor i benen.
En kväll i början av juli blev smärtorna ännu svårare och mannen behandlades med bl a morfin. Men behandlingen var inte tillräcklig, vilket innebar ett stort lidande för mannen. Inte förrän vid 12-tiden dagen därpå kom en läkare till patienten. Mannen avled ett par timmar senare. I anmälan konstateras att äldreboendet saknar dokumenterad vårdplanering för långvarig och svår smärta och vård i livets slutskede. En övergripande medicinsk planering saknas också.