Sjöfartsverket: Båtregister ökar säkerheten

Ett register för fritidsbåtar skulle underlätta sjöräddningens arbete och öka säkerheten till sjöss. Det anser Sjöfartsverket, som på regeringens uppdrag utrett möjligheten att på nytt införa ett register.
Kostnaden för ett fritidsbåtsregister uppskattas till runt tio miljoner kronor. Sjöfartsverket vill samtidigt aktualisera frågan om åldersgräns och körkort till sjöss, vilket skulle bidra till att halvera antalet allvarliga olyckor till sjöss. 1989 fanns ett register men det upphävdes efter två år efter det att de borgerliga partierna fått regeringsmakten. I dag finns ett frivilligt register där 260 000 av cirka 400 000 fritidsbåtar finns med. Det sköts via Svenska Stöldskyddsföreningen och finansieras av försäkringsbolagen, men upphör vid årsskiftet.