Migrationsverket försvarar sparkrav

Besparingarna inom Migrationsverket ska inte drabba de mest utsatta, det vill säga de som söker asyl. Det säger ansvariga på Migrationsverket efter kritiken från fackligt håll kring de besparingar som ska göras.
Sparkraven drabbar i första hand region mitt och huvudkontoret i Norrköping. Facket kräver en spridning av besparingarna över hela landet. Britt-Inger Thorén, chef för resursenheten på verket, anser det är viktigt att inte asylsökande drabbas. Närmare 100 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Norrköping, kan i värsta fall förlora sina jobb.