Ätjournal kan avslöja undernärda äldre

Många äldre lider av undernäring. Det har flera forskarrapporter visat de senaste åren. Nu efterlyser äldreforskaren Lennart Christensson gemensamma riktlinjer för att hitta och ta hand om gamla med ätproblem.
- Om vi kunde få gemensamma riktlinjer för att hitta bakomliggande orsaker till varför ätproblemen uppstått kan hela vårdkedjan bli bättre, säger Christensson. En "ätjournal" som vid sidan av den medicinska journalen följer med patienten i hela vårdkedjan är ett sätt.