Information om kemikalieolyckor delas ut

Alla hushåll i närheten av Händelö i Norrköping får nu en informationsfolder om vad de ska göra vid en kemikalieolycka.
Det är Norrköpings kommun som lämnar ut informationen. Bakgrunden är en ny lag där kommunen måste informera om vad de boende i närheten av kemiska anläggningar ska göra om en olycka inträffar. På Händelö i Norrköpings kommun finns det nio företag som hanterar giftiga och brand- och explosionsfarliga kemikalier.