Fler skolor hotas av nedläggning

Fler elever kan nu komma att påverkas av att Norrköpings kommun måste hålla hårt i slantarna. Fredriksdal, Bitbocken och Östra Stenby är tre skolor som hotas av nedläggning nästa år, enligt ett förslag från utbildningskontoret.
För få elever är motiveringen till att lägga ned skolorna. Tidigare har elever vid flera av stadens gymnasieskolor fått besked att de måste flytta när skolor slås ihop på grund av besparingsskäl.