Flexibelt lärande sparar

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, ska spara tio miljoner nästa år och det kan innebära neddragningar.
Myndiheten finns i Norrköping, Härnösand och Hässlehom. Besparingarna kommer inte att innebära att man minskar antalet orter som CFL finns på. Istället blir det lokaler och personal som CFL sparar på.