Östergötland

Fler vill skriva högskoleprov

49 000 personer vill göra höstens högskoleprov. Det är en ökning med 43 procent jämfört med förra hösten.

Anmälningarna ökar över hela landet enligt preliminära beräkningar från Verket för högskoleservice (VHS).

En förklaring till ökningen kan, enligt VHS, bero på högre arbetslöshet samt på att årskullarna som gått ut gymnasiet under senare år är relativt stora.

Provet skrivs lördag den 24 oktober.