MOTALA

Kritik mot privat räddningsstation

Socialdemokraterna i Motala vill riva upp den borgerliga kommunstyrelsens beslut att den nya räddningsstationen i kommunen ska byggas i extern regi, för att sedan hyras av kommunen.

– Beslutet är felaktigt, menar socialdemokraten Camilla Egberth, det strider inte bara mot den fastighetspolicy som kommunfullmäktige har antagit, utan även mot kommunallagen.

Eftersom ärendet är av principiell art bör beslutet fattas av kommunfullmäktige, menar socialdemokraterna, som vill att kommunen själv ska äga den nya räddningsstationen.