Få oljeutsläpp i Östersjön

Kustbevakningen hittade endast tre utsläpp av mineralolja vid det intensiva övervakningsprojekt som genomfördes i Östersjön den senaste veckan. Däremot har man hittat flera utsläpp av vegetabilisk olja. I projektet medverkade sex länder, Sverige, Danmark, Finland, Holland, Tyskland och Norge.

De oljeutsläpp som kustbevakningen upptäckte var förhållandevis små, det minsta uppskattades till fem liter och det största på omkring 300 liter. Eftersom man inte såg exakt vilka fartyg som släppt ut oljan kommer de ansvariga heller inte kunna ställas inför rätta.

- Det görs en anmälan och en undersökning men vi har inga misstänkta fartyg, säger Lars Welming, stabschef för kustbevakningsflyget.

Av de 18 utsläpp man upptäckte var 15 stycken vegetabilisk olja, så som fiskolja och palmolja, den oljan är inte giftig och därför heller olaglig att släppa ut, men den kan ändå ställa till problem för miljön. Enligt Svenska miljöinstitutet kan den tillexempel göra det besvärligt för fåglar när den fastnar i fjäderdräkten, dessutom det går åt mycket syre till att bryta ner den växtbaserade oljan vilket bidrar till övergödningen.

Utsläppen av petroleum baserad olja från fartyg verkar dock minska enligt Lars Welming på Kustbevakningen, något som går hand i hand med miljökvalitetsmålet, att utsläppen av olja ska vara försumbar 2010, något som riksdagen beslutade om för tio år sen.

- Den totala mängden utsläppt olja är mindre och har minskat med tiden, vilket är glädjande, säger Lars Welming.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se