Nexus går med förlust

IT-bolaget Nexus i Linköping redovisar en förlust efter finansnetto på 30 miljoner kronor för årets nio första månader.
Det här är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period förra året.