Omberg handikappanpassas

Nu ska området kring Omberg och Tåkern bli mer tillgängligt för personer med funktionshinder. Regeringen lägger 350 000 kronor i ett nytt projekt.
Länsstyrelsen, Handikappförbundens samarbetsorgan och Sveaskog står bakom projektet. Bland annat ska de ordinarie guidningarna i området anpassas för personer med funktionshinder.