Landstinget

Psykiatrisk öppenvård privatiseras

Landstinget vill privatisera den psykiatriska öppenvården från och med nästa år. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som har frågan på sitt bord till mötet på tisdag.

Tanken är att patienterna i större utsträckning ska kunna välja var de vill behandlas och nämnden öppnar även för att ge de privata vårdcentralerna ansvar för en större del av behandlingen och för fler diagnoser än vad de som finns idag har.

Fattas beslut kan privatiseringen bli verklighet under andra halvan av 2010.