Lärarförbundet kräver höjd skatt

Dagens MBL-förhandlingar om budgeten i Norrköpings kommun resulterade i oenighet mellan Lärarförbundet och kommunen.
Fackförbundet anser inte att budgeten ger det utrymme som behövs för nödvändiga satsningar, bland annat för att få ner antalet sjukskrivningar inom lärarkåren. Lärarförbundet kräver att skatten höjs och att de ökade skatteintäkterna satsas på att förbättra arbetsmiljön för kommunens personal. Men det kravet avslogs av kommunen.