Östergötlands läkare bäst på att ordinera motion

Östergötlands läkare är bäst i landet på att skriva ut fysisk aktivitet på recept och nu anser Folkhälsoinstitutet att fler läkare bör ordinera motion till patienterna.
Chefen för Folkhälsoinstitutet, Gunnar Ågren, säger att fysisk aktivitet är en underskattad metod som har effekt på hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Han anser att osäkerhet och kunskapsbrist hos läkarna är det som ligger bakom att man inte använder motion oftare i vården, och därför skickar folkhälsoinstitutet nu ut en handbok till vården. Där står bland annat hur man kan motionera vid olika sjukdomar.