linköping

Beslut om sjukpenning står fast

En 37-årig kvinna från Linköpingstrakten fick halva sjukersättningen indragen av Försäkringskassan sedan det kommit fram att hon haft över 1300 auktioner samtidigt på auktionssajten Tradera, ett beslut som står fast efter det att Regeringsrätten beslutat att inte pröva ärendet.

Länsrätten dömde till kvinnans fördel, men kammarrätten ansåg att bara en arbetsför person skulle kunna lägga upp så många auktioner och gav Försäkringskassan rätt.

Regeringsrätten har beslutat att inte pröva ärendet, och kammarrättens dom står därmed fast. Kvinnan har hävdat att det var hennes sambo som lagt ut auktionerna på Tradera.