Mindre mängd lax ska rädda rödingen

För att rädda rödingen ska länsstyrelsen nästa år minska utsättningen av lax i Vättern.
Rödingbeståndet är idag oroväckande svagt och laxen kan påverka rödingen genom konkurrens. Det säger länsfiskekonsulenten Jarl Svan i Skaraborg. Genom att minska utsättningen av lax i vättern med 10 tusen fiskar till nästa år och att eventuellt höja minimimåttet av röding i sjön hoppas Jarl Svan att rödingbeståndet i Vättern kan öka om 4-5 år. Under 80 och 90 talet togs det upp mellan 20 och 40 ton röding per år. Nu är fångsten nere på 12 ton per år. Men laxen då, ja den har redan minskat i vättern de senaste åren, ett bekymmer för fritidsfiskarna, säger Jarl Svan.