Elever förbjuds ha huvuddukar

Skolor kan från och med idag förbjuda elever att bära burqa och andra huvuddukar som täcker skolbarnens ansikte.
Det beslutet har Skolverket nu tagit med motiveringen att det starkt kan ifrågasättas om skolan kan fullgöra sitt uppdrag om läraren inte kan se ansiktet på eleven. Även om burqan är ett religiöst ställningstagande menar Skolverket att det pedagogiska uppdraget bör sättas främst. Enligt myndigheten kan dom heltäckande huvuddukarna försvåra elevernas och lärarnas samspel och störa ordningen i skolan.