Kustbandet bästa platsen för vindkraftverk

Sydväst om Hävringe i yttre kustbandet utanför Oxelösund, där finns de bästa förutsättningarna för att placera vindkraftverk i Sörmland. Det anser Länsstyrelsen i Sörmland som nu ska låta flera kommuner och myndigheter säga sitt om förslaget.
Vindkraftverk ska placeras i områden som är av riksintresse och i det föreslagna området, som delvis ligger i Östergötland, finns ett fågelskyddsområde och säl. Vindkraftverken kommer, om de byggs, att vara synliga från Hävringe, men inte dominera utsikten enligt Länsstyrelsen. Senast den 10 november ska kommuner och myndigheter säga vad de tycker om förslaget.