Alltför lättvindigt att få hemtjänst

Hemtjänsthjälp ges allt för lättvindigt i Linköping. De som är bäst på att prata för sig får mer och bättre hjälp än den som är dålig på att hävda sin rätt. Det säger Elisabeth Gustafsson, ordförande för kommunens omsorgsnämnd.
- Det ska inte handla om att man kan prata för sig för att få ytterligare hemtjänsttimmar. Man ska bli behandlad lika, säger Gustafsson. Under nästa år måste omsorgsnämnden i Linköping spara och jämfört med i år ska kostnaderna minska med närmare 60 miljoner kronor. En del av besparingarna kommer att drabba hemtjänst som anhöriga fått ersättning för att utföra. Det kommer bli mindre av sådan i framtiden.