V: Linköping bör bli ekokommun

Vänsterpartiet vill att Linköpings kommun blir medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningens mål är att främja utvecklingen av ett mer kretsloppsanpassat samhälle å på så sätt förbättra miljön.
Genom medlemskapet skulle man också kunna påverka opinioner mer effektivt, anser vänsterpartiet i sin motion.