Norrköping

Tillsatser bra för avloppet

Tillsatser i avloppsvattnet i Norrköping ska minska halterna av den skadliga och frätande gasen svavelväte. Gasen bildas i avloppsledningarna och fräter på betongen i pumpstationer, brunnar och ledningar.

Den kan också angripa elektronisk utrustning.

På prov har Norrköping Vatten blandat en nitratlösning i avloppsvattnet i en ledning i Bråviken, och resultatet visar att svavelgaserna minskat kraftigt.

Kommunen hoppas nu att tekniken i framtiden ska kunna användas i stor skala.