Linköping/Norrköping

Invandrartäta områden ännu tätare

Segregationen i invandrartäta bostadsområden i landet har ökat, bland annat i Skäggetorp i Linköping och Klockaretorpet i Norrköping. Det här visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

I Skäggetorp har andelen personer med invandrarbakgrund ökat från 22 till 49 procent mellan 1997 och 2008, och i Klockaretorpet från 20 till 34 procent under samma period.

Regeringen har tecknat utvecklingsavtal kring stadsdelar i ett antal kommuner. Syftet är att förbättra samarbetet mellan myndigheter, företag och föreningsliv.

I SCB:s rapport konstateras att andelen personer med invandrarbakgrund i flera av områdena har ökat kraftigt under de senaste tio åren.