linköping

Lång kö till äldreboende

Linköpings kommun klarar inte av att ge behöver platser på äldreboende inom tre månader, som är kommunens målsättning.

I slutet av augusti hade dessutom 39 personer väntat på vårdbostad längre än tre månader. Linköpings kommun hoppas att kösituationen ska bli bättre när ett nytt vårdboende i Ullstämma öppnas i november.