Linköping

Akademi för folkmusik ska startas

Ett första steg har tagits mot att starta en folkmusikakademi i länet. På Lunnevads folkhögskola har en försöksverksamhet startat för att fånga upp intresserade ungdomar.

– Fokus kommer att bli lagd på den typ av folkmusik som finns förhärskande i den här regionen, säger Toste Länne, ordförande i Östergötlands spelmansförbund.

Intresset för folkmusik har ökat och det vill spelmansförbundet i länet ta vara på. I ett första steg mot en längre utbildning, på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping, har kända folkmusiker som Ale Möller, Per Gudmundsson och Lena Willemark engagerats som lärare vid fyra kurstillfällen under hösten och våren 2010. Det är möjligt tack vare bidrag från Östsam.

Att det blir en formell utbildning i folkmusik som traditionellt lärts ut från generation till generation är positivt, tycker Toste Länne.

– Helt klart så ökar kvalitén, de unga människorna blir duktigare på att spela, säger han.

Folkmusikakademin blir den första utbildningen i musikgenren i regionen och den ska vara en förberedande utbildning till högre studier. Men när den kan starta vet man ännu inte.

– Det finns ju ambitioner att vi ska undersöka det här och lyfta på alla stenar och se om vi kan hitta medel, säger Lunnevads rektor Anders Ekstrand.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se