Kortade väntetider för kömiljarden

Den 30 november görs en mätning av vårdköerna i landets landsting. Regeringen vill veta vilka landsting som uppfyllt vårdgarantin och kan få del av den så kallade kömiljarden. På Ortopedicentrum i Östergötland uppnår man numera kraven och vi har undersökt hur de kommit dit.

På ortopedicentrum har köerna halverats på ett år. Annika Blomberg som ansvarar för en av väntelistorna, arbetar med både brev och telefonsamtal till patienterna för att undvika att de som inte längre behöver operation står och väntar.

Ortopedicentrum har också ställt samman en liten uppslagsbok för alla vårdcentralernas distriktsläkare, där de får veta precis när olika besvär bör orsaka en remiss. Mycket av förbättringsarbetet handlar annars om förbättrade rutiner. Bo Tillander är chef för för Ortopedicentrum.

- Det finns en vilja att ge patienterna rimliga väntetider och på sikt är det bra för arbetsmiljön också, säger han.

Operationsdagarna har blivit längre och läkarnas scheman läggs för fler veckor i taget nu än tidigare, vilket gör det lättare att planera in fler patienter. Sjuksköterska Kerstin Ekström nämner också samarbetet sjukhusen emellan som viktigt för att korta köerna.

- Har vi inte kunnat få in dem här på universitetssjukhuset så har vi fått tillgång till salar i både Motala och Finspång som vi inte haft tidigare, säger hon.

Nyopererade Hasse Petersson tycker trots allt att det är tveeggat med en politisk press på vården, så som kömiljarden är.

- Det är väl bra att folk får komma in och att det går fort. Men samtidigt är det väl bra om det är seriös vård, säger han.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se