Linköping

De utländska studenterna kan bli färre

Färre utländska studenter i Sverige, det blir resultatet av regeringens planerade avgifter för internationella studenter enligt en undersökning från Mälardalens högskola. Mille Millnert, rektor på Linköpings universitet tycker att befogat att ta ut en avgift.

Men det kan få konsekvenser, säger Russell Walls som kommer från USA och är representant för internationella studenter på Linköpings Universitet.

– De flesta jag har pratat med har sagt att de inte skulle välja Sverige om det funnits avgifter när de sökte, säger han

Russel Walls är en av nästan tiotusen internationella studenter i Sverige. Han tror att Sverige har flera dåliga sidor som kan förstärkas om utbildningen dessutom kostar pengar.

– Det är svårt för människor att integrera sig i det svenska samhället, det finns inte så goda förutsättningar för internationella studenter att ge sig ut i arbetslivet efter att de pluggat färdigt, säger han.

Undersökningen är gjord bland utländska studenter som studerar i Sverige idag. Om studieavgifter funnits när de sökte skulle 76 procent ha valt ett annat land. Enligt Russell Walls skulle det ge konsekvenser för Sverige.

– Det skulle inte finnas en lika internationell miljö på universiteten, och en sån miljö medför en massa fördelar för svenska studenter. De får lära sig nya språk eller utöva sina språkfärdigheter, säger han.

Mille Millnert, rektor på Linköpings Universitet, tycker det är rimligt att utländska studenter betalar för sina egna studier men tror också att det kräver en motprestation från universiteten.

– Det kommer naturligtvis vara ett krav framöver att de utbildningar som man marknadsför internationellt att man kan visa att de håller så hög internationell klass så att det är värt att betala för att komma hit.

Sofia Strindvall
sofia.strindvall@sr.se