landstinget

Datainspektionen synar landstinget

Datainspektionen ska nu syna journalhanteringen på landstinget. Bakgrunden är Sveriges Radio Östergötlands rapportering förra veckan, då vi berättade om landstingets bristande kontroll av anställda som olovligen läser patienternas journal.

Sedan landstinget infört ett datoriserat journalsystem har det blivit lättare för obehöriga inom landstinget att gå in och läsa journalerna, några rutiner har landstinget inte haft för att upptäcka den typen av dataintrång.

Datainspektionen har nu beslutat att titta närmare på hur östgötalandstinget hanterar journalsystemet.