Högvakten borde skötas av anställda

Högvakten vid Stockholms slott ska ses som så kallad grå arbetskraft. Det beslutades på Värnpliktskongressen som avslutades i Linköping i dag.

Med grå arbetskraft menas arbeten som inte har med utbildningen att göra och egentligen borde skötas av anställd personal inom försvarsmakten.