Norrköping

Lång väntan på begravning

Det tar allt längre tid innan de döda kan begravas och fler kroppar måste därför frysas i väntan på begravning. I Norrköping har man varit tvungen att bygga ut frysförvaringen för att kunna ta hand om alla kroppar i väntan på gravsättning.

– Vi räknar med att kunna förvara 24 kistor tidigare hade vi förvaring för cirka tolv kistor berättar Kalle Hansson som är kyrkogårdschef i Norrköping.

I ett källarutrymme under krematoriet i Norrköping förvaras de döda kropparna i väntan på gravsättning.
Kropparna hamnar först i ett stort kylrum där det finns plats för upp emot 60 kistor.
I kylrummet kan kropparna förvaras mellan fjorton dagar och en månad.

Idag är det vanligt att det tar längre tid innan det är dags för gravsättning och därför måste kistorna flyttas till frysförvaringen.

– Vi ser att det tar allt längre tid mellan ett dödsfall och begravning säger Kalle Hansson.

Det är inte ovanligt med två månaders förvaring innan en avliden ska gravsättas.
Det tycker inte kyrkogårdschefen i Norrköping är bra.
Orsaken till de långa väntetiderna är att anhöriga måste ta många beslut kring en begravning som sedan ska stämma överens med alla inblandade.

– Det är en ren samverkansproblematik avslutar Kalle Hansson.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se