östergötland

Vaccin kan ges samtidigt

Idag bestämde Läkemedelsverket att vaccinet mot svininfluensan kan ges samtidigt med vaccin mot vanlig säsongsinfluensa.

Läkemedelsverket har bedömt preliminära resultat från en klinisk studie som just nu genomförs i Sverige, där Pandemrix givits samtidigt med ett säsongsinfluensavaccin. Båda vaccinerna gav ett bra immunsvar.

Studieresultaten leder till slutsatsen att vaccination mot säsongsinfluensa och pandemiinfluensa kan ske samtidigt. Ytterligare stöd finns från en studie av ett annat pandemivaccin och även Socialstyrelsen står bakom bedömningen, enligt Läkemedelsverket.