Norrköping

Barnkonventionen firade 20

Idag är det 20 år sedan FN sa ja till konventionen om barns rättigheter. Barnkonventionen innebär att alla barn i världen ska behandlas rättvist. För att uppmärksamma omvärlden på jubileet uppmanades alla skolbarn i dag att skrika under 20 sekunder, det skedde på bland annat Djäkneparksskolan i Norrköping.