Mjölby

Partistödet bantas

Tuffare tider väntar partierna i Mjölby inför valet nästa år. Kommunen måste spara och ett av förslagen är att banta partistödet med 61 000 kronor.

Enligt förslaget kommer varje parti istället att få cirka 10 000 kronor i kanslistöd och 16 700 kronor per mandat i fullmäktige samt cirka 3 000 kronor per mandat till övriga verksamhetskostnader.

Samtidigt föreslås partistödet kopplas till konsumentprisindex från och med 2011.

Förslaget är uppe till beslut den 15 december i kommunfullmäktige.