Linköping

Föräldrar hotas av vite

I Linköping hotas ett föräldrapar av vite, om inte deras barn går till skolan.

Enligt skollagen kan vårdnadshavare föreläggas med ett vitesbelopp, om en elev inte fullgör sin skolplikt.

I Linköping handlar det om 200 kronor per förälder och dag, om elevens ogiltiga frånvaro fortsätter efter det att barn- och ungdomsnämndens beslut delgivits föräldrarna.

Om elevens ogiltiga frånvaro fortsätter, är det sedan länsrätten som dömer ut själva vitet.