Östergötland

Färre varslas om uppsägning

Knappt 90 personer har varslats om uppsägning i Östergötland hittills i november. Det kan jämföras med närmare 740 under hela november förra året.

I landet som helhet ligger antalet varsel i november på drygt 3300. Under hela november i fjol varslades närmare 20 000 personer i Sverige.

I slutet av förra veckan var 248 597 personer inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 1 979 personer jämfört med veckan före men 85 838 fler än motsvarande vecka i fjol.