norrköping

Alla skolor ska bli som Djäkneparken

Norrköpings kommun vill göra om alla sina skolor till så kallade kommunala friskolor, efter att försöksverksamheten på Djäkneparkskolan visat sig mycket lyckad.

- Vi vill göra alla skolor till friskolor i kommunen. Friheten och ökad självständighet har gett mycket positivt, säger Lars Stjernqvist, (S), kommunalråd i Norrköping.

Försöket med Djäkneparkskolan som kommunal friskola har gett skolan ökat ansvar att själv styra över ekonomi och verksamhet. Något som bland annat gjort att eleverna presterat bättre resultat.

På torsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att permanenta försöket. Samtidigt ska kommunen utreda hur alla skolor kan förvandlas till friskolor. Sensat juni nästa år ska utredningen vara klar.