östergötland

Skogsstyrelsen omorganiserar

Skogsstyrelsen ska organiseras om. De tio distrikt som finns inom den östra regionen ska bli fem, men kontoren ska behållas och personalstyrkan förblir oförändrad.

Region Öst omfattar Östergötland, Kalmar och Kronobergs län, Blekinge och Skåne. De länen blir nu var sitt distrikt inom östra regionen.

– Det här gör vi för att myndigheten ska bli så effektiv som möjligt, klara ökade kundkrav framöver och också spara pengar, säger Lars Ekberg, chef för den östra regionen.

– Det blir större underlag per distrikt och man får fler personer per distrikt att kunna fördela uppgifterna på, säger Lars Ekberg.

Ifjol gjorde sig Region Öst av med dryga tio-talet anställda, men den här sammanslagningen av distrikt innebär inte att någon sägs upp, utan tvärtom kan det bli aktuellt med någon ny anställning istället, enligt Lars Ekberg. Han poängterar att även om distrikt nu slås samman, så behålls samtliga kontor ute i länen:

– Det går väldigt mycket energi till en omflyttning, så därför vill vi lägga fast från början att vi behåller kontoren.

Lennart Ackling (SR Kalmar)
lennart.ackling@sr.se