östergötland

EU kan granska kritiserat biogasavtal

(Uppdaterad version 16:08)
Östgötatrafikens biogasavtal bryter mot lagen, det konstaterade Konkurrensverket nyligen. Nu kan avtalet bli en fråga för Bryssel. Och Östgötatrafiken kan komma att riva upp avtalet, säger styrelseordföranden.

Oliver Drewes är talesman vid EU-kommissionen i frågor som rör EU:s inre marknad och han säger att fallet är intressant men att man måste hämta in mer fakta innan kommissionen kan agera.

Det var i förra veckan som Östgötatrafiken fick skarp kritik av Konkurrensverket för köp av biogas. Avtalet som är värt 1,5 miljarder skrevs med ett enda företag - utan att någon upphandling hade skett. Något som strider både mot Sveriges och EU:s lagstiftning.

– Att man från Europa skulle köra upp gas med tåg eller lastbilar tycker vi är fullständigt orealistiskt. Vi har olika uppfattningar om marknadsförutsättningar. Det innebär att vi inte kan se att vi skulle ha förutsättningar att agera på det sätt som Konkurrensverket tycker att vi skulle ha gjort, säger Paul Håkansson, vd för Östgötatrafiken. 

Om avtalet fortsätter har EU möjlighet att ingripa. Då mot Sverige som medlemsland, för att man inte stoppat ett avtal som bryter mot lagen om offentlig upphandling. I värsta fall kan det innebära att Sverige få stå till svars i EG-domstolen, men vägen dit är lång. Nu under de närmaste veckorna kommer kommissionen att undersöka om man ska ta upp och driva ärendet.

Det kan bli så att Östgötatrafiken väljer att riva upp det kritiserade avtalet. Just nu ser företaget över vilka konsekvenser Konkurrensverkets kritik får för företaget.

– Det ena är att vi inte gör något utan fortsätter med de avtal vi har. Det andra är att vi inte tecknar något avtal utan river kontraktet. Det tredje är att vi river upp avtalet och gör en ny upphandling. Vi siktar på att det ska vara klart innan årsskiftet, säger styrelseordföranden Göran Ekdal.

Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@sr.se