östergötland

Landsortsbor tacklar kriser bra

Folk på landet har ofta god beredskap att hantera kriser. Stadsbor är mer beroende av myndigheter. Det visar ny forskning.

Forskaren Nicklas Guldåker tar bland annat stormen Gudrun som exempel, då det var grannsamverkan, sockenråd och lokala föreningar som fick de värst drabbade att hålla ut.

Inte minst spelade LRF en viktig roll, medan samhällets resurser inte räckte till.

Slutsatsen blir att vi måste bli bättre på att klara oss själva och inte lita blint på samhällsinsatser.

"Det är dags att flytta fokus till hur man kan stärka individer och hushåll i deras krisarbete", förklarar Guldåker.