Landstinget krävs på skadestånd

Landstinget i Östergötland krävs på 1,9 miljoner kronor i skadestånd för att man brutit mot lagen om offentlig upphandling. Bemanningsföretaget Läkarleasing har nu stämt landstinget på ersättning i Linköpings tingsrätt.

Det var 2007 som landstinget bjöd in till upphandling av bland annat läkartjänster. Men efter att upphandlingen var klar förändrades kontrakten. Då skulle en ny upphandling ha gjorts men istället gick tjänsterna till gamla leverantörer. I somras prövades fallet i kammarrätten som beslutade att upphandlingen ska göras om.

Läkarleasing anser att man lidit ekonomisk skada på 1,9 miljoner kronor i förlorade läkaruppdrag.