ÖDESHÖG

Inget förtroende för bråkiga partier

De tre politiker som har lämnat Socialdemokraterna i Ödeshög planerar att starta ett nytt parti. Interna strider och personmotsättningar är en okonventionell grund för ett nytt parti, menar statsvetaren Folke Johansson.

– Det vanliga är egentligen lokala sakfrågor – att det kommer upp en stor fråga som de befintliga partierna inte driver på ett sätt som stora grupper av väljarna tycker är bra. Och då bildas det eventuellt ett nytt parti kring det, säger Folke Johansson som är statsvetare vid Göteborgs universitet.

Problemen i Ödeshög skulle kunna ställa till stor skada för socialdemokraterna såhär ett år innan valet. Men det beror på hur väljarna tolkar avhoppet.

– Ja, det beror på om väljarna ser det här som ett bråk inom partiet eller om det går att driva att de har en saklig grund. I det senare fallet kan det gå bra för de nya, och socialdemokraterna kanske klarar sig. Är det så att väljarna får bilden av att det här är personmotsättningar och bråk och kiv inom partiet förlorar dom definitivt på det, säger Folke Johansson.

Charles Eriksson är ju dömd för olaga hot i tingsrätten, hur brukar väljare se på dömda brottslingar?
– Om det diskuteras överhuvudtaget så är det klart att det är något uppenbart negativt. Och det bidrar ju till att man får bilden av att det är en typ av motsättningar som gör att man inte får förtroende för partiet, säger Folke Johansson.

Lars Anrell
lars.anrell@sr.se