Linköping

Bråk om lärarnas löneavtal

Förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal för ett 70-tal lärare på Linköpings universitet har strandat.

Enligt tidningen ST Press så överväger parterna nu att ta in en medlare. Annars kan det hela leda till en lokal skiljenämnd, vilket är en mycket ovanlig åtgärd.

Facket kräver bland annat att alla lärare ska kunna avsätta tid för forskning parallellt med undervisningen, men i frågan är man oense med arbetsgivaren.