Kinda

Länets första k-märkta fritidsbåt

Östergötland har fått sin första k-märkta fritidsbåt efter ett beslut av Statens maritima museér. I närmare 90 år har båten trafikerat Kinda kanal.

Expressmotorbåten som heter Solavae tillverkades 1921.

Motorbåten tillverkades vid AB Andrée & Rosenqvist OY i Åbo. Den har en väldokumenterad historik både vad gäller själva båten och båtbyggeriet. ”Solavae” har inte byggts om utan är i originalskick. Dessutom har den originalmotorn från 1921 kvar i bruk. Statens maritima museer har därmed bedömt att båten uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt, skriver museet i sitt beslut.