ÖSTERGÖTLAND

Mer biogas i länet

Svensk Biogas ökar produktionen i Östergötland. Biogasproduktionen kommer därmed att bli dubbelt så stor.

Företaget bygger ut produktionsanläggningarna i Norrköping och Linköping. En ökad efterfrågan på biogas har lett fram till beslutet att bygga ut dom båda anläggningarna.

"Vi satsar även på att bygga fler tankstationer för biogas i regionen och utöka kapaciteten på de vi redan har" skriver bolaget i ett pressmeddelande.