östergötland

Kyrkan står inför svåra besparingar

Över tusen kyrkoförsamlingar har försvunnit de senaste tio åren. Orsaken är färre kyrkobesökare och Svenska kyrkans försämrade ekonomin. I takt med kyrkans sparkrav kan personal nu tvingas att sägas upp.

– Ja det ska inte uteslutas därför att den kommande ekonomin ser väldigt mörk ut, säger prosten Torbjörn Sjögren, som arbetar i Östra Husbys församling.

Församlingarna är beroende av kyrkoavgifter och på grund av färre kyrkobesökare och lågkonjunktur är ekonomin kärv. Vissa sänker värmen i kyrkorna och andra tvingas säga upp personal. Från millennieskiftet har 2500 församlingar i landet gått till att efter årsskiftet bli lite drygt 1400 församlingar.

– Det har varit en väldigt stor förändringsprocess i hela kyrkan under de här tio åren som då kommer att ha gått. Det tycker jag vi ska se som en helhet och se att det har varit ett arbete som syftar till att skapa starka församlingar, säger Erica Brundin utvecklings- och planeringschef på kyrkokansliet i Uppsala.

Efter årsskiftet kommer dagslägets 155 församlingar i Linköpings stift att bli 111 församlingar. Varje församling kommer inte längre ha ett eget kyrkoråd och en del församlingar blir av med sitt namn. Mats Sverker, stiftadjunkt i Linköpings stift säger att det kan vara ännu fler sammanslagningar på gång och att det kommer att krävas fler åtgärder.

– Det kan till och med vara fler som behöver lägga sig än vad vi har kommit fram till idag, säger Mats Sverker.

Vidare säger han att det kan göras fler förändringar förutom att lägga samman församlingar.

– Riktigt effektivt blir det nog när vi lägger samman pastorat, det som är kyrkoherdens arbetsområde för att få ytterliggare stärkt arbetsledning och administrativa funktioner och kanske också göra större ekonomiska effektiviseringar.

Mats Sverker säger också att det är större utgifter bland annat genom att hålla kyrkor i gång och genom att det är stora personalstyrkor.

– Så det kostar duktigt med pengar och då behöver vi hitta en effektiv indelning där pengarna räcker till.  

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se