Motala

Kvarndammsbygge får pris

2009 års miljöstipendium på 15 000 kronor i Motala kommun har tilldelats Västanviks samfällighetsförening för arbetet med restaureringen av kvarndammen i Västanvik.

Det är plan- och miljönämnden som har beslutat att ge föreningen stipendiet för Kvarndammsrestaureringen som har resulterat i ett område med höga naturvärden och en skapad plats där öringen i Vättern kan fortplanta sig.