östergötland

Polis kritiseras efter telefonsamtal

Länspolismästare Mats Löfving är kritisk mot hur en polisman hanterat sin tjänstemobil som han haft med sig i hemmet.

Det gäller ett samtal som registrerats i ett pågående avlyssningsärende. Det var polismannen själv som anmälde händelsen.

Ärendet leder inte till någon vidare åtgärd vare sig arbetsrättsligt eller som brottsmål men länspolismästaren vill uppmärksamma polismannen på gällande regler.