ÖSTERGÖTLAND

Polisen vill använda brottsprovokation

Polisen borde få möjligheter att arbeta med brottsprovokation för att komma åt svartspriten. Det anser Polisförbundet i länet och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

– Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över polisens möjlighet till brottsprovokation, säger Polisförbundets ordförande i Östergötland Thomas Agnevik och IOGT-NTO:s länsordförande Peter Olsson.

Med brottsprovokation tror de båda instanserna att den alkoholrelaterade brottsligheten skulle minska.

En undersökning som fackförbundet gjort bland sina medlemmar i länet visar att 54 procent av poliserna anser att den alkoholrelaterade brottsligheten ökat under de senaste tre åren.